vildsvinsbutiken.com
Vildsvinsbutiken    Åldersbestämning utifrån tänderna.    Vildsvinsbutiken.com
 
 
 Denna sida skapades av Carl Johan på Vildsvinsbutiken 2002-butiken finns på vildsvin.se

Genom denna avdelning kan Du jämföra tänderna hos frilevande vildsvin upp till 6 års ålder, dvs ej vildsvin i hägn. Klicka på länkarna för att gå vidare till respektive ålder.

Andra levnadsåret Tredje levnadsåret Fjärde levnadsåret
Femte levnadsåret Sjätte levnadsåret Bild & info om hybrid

 

Bilder på tänder hos ej hägnade vildsvin över 7 år har vi ej och tar tacksamt emot om någon skulle lyckats fånga någon.

Vid sju års ålder får Du räkna med att fjärde tanden är nedsliten och oftast sönder. Den femte tanden är nedsliten och den sjätte tanden har slitits kraftigt.

 
En tumregel är följande:
Vid två års ålder är fyra käktänder synliga
Vid tre års ålder är fem käktänder synliga
Vid fyra års ålder är sex käktänder synliga ,den sjätte är delvis synlig.
Vid fem års ålder är samtliga käktänder väl synliga
Efter fem års ålder får Du analysera slitaget på käktand nr 4,5, & 6.

www.vildsvin.se

 
  Bilderna längst upp är lite speciella. De är 150 000 år gamla och funna i en grotta i Belgien.