vildsvinsbutiken
Vildsvinsbutiken och Vildsvinets femte levnadsår
 
 

När vildsvinets femte levnadsår börjar syns den sjätte tanden tydligt.

Den tredje tanden är på tillbakagång och kraftigt sliten.

Den fjärde tandens upphöjningar börjar försvinna och slitaget är väl utbrett.

Den femte tanden visar tydliga tecken på slitage.

 

www.vildsvin.se