Vildsvinsbutiken och Hybrider
 
 

Detta har inget med åldersprocessen att göra men är något mycket speciellt och som vi bör ha med av just detta skäl.

Hybrider, i detta fall en korsning mellan tamsvin och ryskt vildsvin (Eurasian Wildboar) har denna extratand. Gäller även korsning mellan tamsvin och det vildsvin som finns i våra skogar (Sus Scrofa, Europeiskt vildsvin).

Den tand som pilarna pekar på finns kvar under vildsvinets hela levnad.