Benämningar

Hanen kallas Galt, (gammalt namn är Fargalt eller Orne). Honorna benämns med Sugga eller So om hon har fått barn och Gylta innan hon fött första kullen. Avkomman kallas Kultingar.