Sammansättning i flocken

De viktigaste sociala enheterna är ensamlevande galtar, ungkarlsgrupper och matriarkatflockar bestående av en eller flera suggor med ungar i varierande ålder. Uppsplittringen av större moderdottergrupper leder till bildandet av flera klaner inom samma vistelseområde, detta kan vara så stort som 10-20 km2 beroende på antalet svin.

Klanerna delar födoområde, viloplatser, vattenhål och sovhålor. Parningssystemet tycks vara baserat på rangordningen mellan kringströvande galtar inom ett klanområde