Beskattning & skötsel
 
Jakttider: de svenska vildsvinen får jagas mellan den 16 april och den 15 februari, årsunge får jagas året runt, dock är kultingförande suggor fredade oavsett årstid.
 
 

Jaktsätt: den vanligaste jaktformen är vakjakt. Detta sker bäst vid månljus under vintern när marken är täckt med snö. Jakt med stötande hund är också en vanlig jaktform. Stor noggrannhet krävs för att avgöra om suggan har kultingar, då dessa inte alltid följer suggan, störst risk är att skjuta en ung sugga som har kultingar under 2 månader. Detta pga. att spenarna inte är tillräckligt dragna (långa) och det är svårt att se att hon är ammande. Det fälls årligen ungefär 3-4000 vildsvin i Sverige. Dessa siffror är en uppskattning, då de djur som fälls av enskild jägare sällan registreras.

Vildsvin jagas, främst, med klass 1 vapen. Hagelvapen med en (1) pipa som laddas med projektil i form av exempelvis slugs eller brenneke är tillåtna.