Vildsvin i världen är exempelvis:

Dvärgsvin (Sus salvanius) Himalaya bergen, längd 58-66 cm, vikt 6-10kg.
Javanskt pustelsvin (Sus verrucosus) Java, Mandura och Banderan, längd 90-160 cm, vikt upp till 185 kg.
Skäggsvin (Sus barbatus) Malyasia, Sumatra, Borneo och sydvästra Filipinerna, kroppsstorlek som det europeiska vildsvinet.
Celebessvin (Sus celebensis), Sulawesi, södra Filipinerna och Moluckerna. Mindre än skäggsvinet och anses vara en underart av Javanskt pustelsvin.
Hjortsvin (Babyrousa babyrussa) Sulawesi, Togian-, Sulu- och Buruöarna, längd 85-105 cm, vikt upp till 90 kg.
Busksvin (Potamochoerus porcus). Även kallat penselsvin. Afrika, söder om Sahara, Madagaskar, längd 100-150 cm, vikt 50-120 kg.
Afrikanskt skogssvin (Hylochoerus meinertzhageni) Centralafrika samt delar av Öst och Västafrika, längd 130-210 cm, vikt 130-275 kg
Vårtsvin (Phacochoserus aethiopicus), Afrika söder om Sahara, längd 110-135 cm, vikt 50-110 kg.